,

MEĎ V SPREJI

1520
Kód produktu1520
Prostriedok je pasta určená špeciálne pre použitie na deliace plochy a šraubové spoje, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, vysokým tlakom a korozívnym vplyvom, napr. pri prírubových a turbínových šrauboch, výf...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:piatok 18.6.
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prostriedok je pasta určená špeciálne pre použitie na deliace plochy a šraubové spoje, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, vysokým tlakom a korozívnym vplyvom, napr. pri prírubových a turbínových šrauboch, výfukových šrauboch a závitov zapaľovacích sviečok. Zabraňuje pískaniu brzdových doštičiek. Teplotný rozsah pre použitie: od -35 °C do +1100 °C.

Pro mazání a ochranu před korozí u teplotně vysoce zatížených spojení. Používá se v chemickém a petrochemickém průmyslu, v elektrárnách, v keramickém průmyslu, ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Zde hlavně na šroubové spoje částí výfuku, tlakových
250 ml
Kupfer-Spray
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie