,

ZINKOVÝ SPREJ

1540
Kód produktu1540
Prvotriedny základový náter s obsahom 99% čistého zinku vo vysušenej vrstve. Je určený pre následné prelakovanie. Chráni pred koróziou všetky železné a oceľové povrchy a špeciálne zvary. Zinková vrstva je nanaj...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H315 - Dráždi kožu.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii .H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Nebezpečenstvo

Prvotriedny základový náter s obsahom 99% čistého zinku vo vysušenej vrstve. Je určený pre následné prelakovanie. Chráni pred koróziou všetky železné a oceľové povrchy a špeciálne zvary. Zinková vrstva je nanajvýš odolná a takisto flexibilná, chráni kovové súčiastky pomocou aktívnych elektrochemických procesov. Poskytuje aktívnu ochranu pred koróziou, je odolný proti teplotám až do +500 °C.

Chráni pred hrdzavením a koróziou železných a oceľových povrchov, špeciálne zvarov. Pre opravy poškodených miest na galvanicky upravených plochách. Ochraňuje všetky výfukové sústavy.
400 ml
Zink Spray
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie