,

ZINKOVÝ SPREJ LESKLÝ

1640
Kód produktu1640
Veľmi dobrá ochrana proti korózii vďaka vysokému obsahu zinku a hliníku. Má lesk. Odolnosť proti vplyvu počasia, možno použiť ako samostatnú ochranu proti korózii. Rýchlo schnúci. Teplotný rozsah pre použitie a...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Nebezpečenstvo

Veľmi dobrá ochrana proti korózii vďaka vysokému obsahu zinku a hliníku. Má lesk. Odolnosť proti vplyvu počasia, možno použiť ako samostatnú ochranu proti korózii. Rýchlo schnúci. Teplotný rozsah pre použitie až do +250 °C. Pre všetky železné aj neželezné kovy. Veľmi dobrá elektrická vodivosť. Je prelakovateľný.

Schválené normy
Pro opravy poškozených míst na všech druzích zinkovaných ploch. Jsou to povrchy zinkované ponorem, žárově stříkané a galvanicky zinkované.
Pro opravy poškozených míst na všech druzích zinkovaných ploch. Jsou to povrchy zinkované ponorem, žárově stříkané a galvanicky zinkované.
400 ml
Zink-Alu Spray
PopisNormyPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie