,

STABILIZÁTOR BENZÍNU

5107
Kód produktu5107
Kombinácia účinných látok na ochranu pred koróziou, usadeninami a starnutím paliva. Umožňuje bezproblémové prezimovanie sekačiek na trávu, reťazových píl, jednostopových vozidiel a ostatných benzínových 4-taktn...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:utorok 29.6.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Kombinácia účinných látok na ochranu pred koróziou, usadeninami a starnutím paliva. Umožňuje bezproblémové prezimovanie sekačiek na trávu, reťazových píl, jednostopových vozidiel a ostatných benzínových 4-taktných motorov.

Pro dlouhodobé odstavení a přezimování travních sekaček a spalovacím motorem poháněných strojů. Objem 25 ml přípravku konzervuje 5 l benzinového paliva.
250 ml
Benzin-Stabilisator
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie