,

STABILIZÁTOR BENZÍNU MOTORBIKE

3041
Kód produktu3041
Konzervuje a chráni benzínové pohonné hmoty pred starnutím a oxidáciou. Zabraňuje korózii v celom palivovom systéme. Zaručuje bezproblémové odstavenie z prevádzky motocyklov, skútrov, štvorkoliek, snežných vozi...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Předpokládané datum naskladnění: piatok 22.10.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Konzervuje a chráni benzínové pohonné hmoty pred starnutím a oxidáciou. Zabraňuje korózii v celom palivovom systéme. Zaručuje bezproblémové odstavenie z prevádzky motocyklov, skútrov, štvorkoliek, snežných vozidiel a ostatných benzínových dvoj a štvortaktných motorov. Zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť. Dlhodobý účinok.

Vhodná prísada do paliva všetkých štvor aj dvojtaktných benzínových motorov – predovšetkým pre preventívne použitie. Testovaná bola na turbokompresormi preplňovaných motoroch a motoroch vybavených katalyzátormi.
250 ml
Motorbike Benzinstabilisator

Prísadu pridať do benzínu pri každom tankovaní. Objem 25 ml z integrovaného dávkovača postačí na 5 l benzínu. Je vhodná aj pre dlhodobé pridávanie do benzínu vo zriedka používaných motoroch. Pred odstavením pridať do nádrže zodpovedajúce množstvo prísady a motor nechať cca 10 minút bežať.

PopisPoužitieObjemOriginálny názovOdporúčanieNa stiahnutie