,

PRO-LINE JETCLEAN ČISTIČ NÁDRŽÍ

5137
Kód produktu5137
K použitiu pripravená čistiaca kvapalina určená pre čistenie prázdnych palivových nádrží všetkých motorových vozidiel používajúcich ako pohonné hmoty benzín alebo naftu. Je určená pre aplikáciu pomocou čistiace...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 - Dráždi kožu.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii .H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Nebezpečenstvo

K použitiu pripravená čistiaca kvapalina určená pre čistenie prázdnych palivových nádrží všetkých motorových vozidiel používajúcich ako pohonné hmoty benzín alebo naftu. Je určená pre aplikáciu pomocou čistiaceho prístroja JetClean Tronic. Kvapalina rozpúšťa nečistoty a usadeniny v nádrži a v palivových rozvodoch. Zároveň pohlcuje všetku vodu z palivového systému. Čistič odstráni z palivového systému všetky škodlivé nečistoty.

Pre vyčistenie jednej nádrže je potreba 1,5 l čistiacej kvapaliny. Určené do čistiaceho prístroja JetClean Tronic (obj. č. 5124).
500 ml
Pro-Line JetClean Tankreiniger
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie