,

PRÍSADA PROTI ZAMŔZANÍ NAFTY K

5131
Kód produktu5131
Prísada zabraňuje tvorbe kryštálov parafínu v nafte, ktorá za nízkych teplôt spôsobuje zhustenie nafty a tým upchávanie palivového vedenia a filtrov. Prostriedok udržuje naftu v tekutom stave až do teplôt -26 °...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:štvrtok 17.6.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prísada zabraňuje tvorbe kryštálov parafínu v nafte, ktorá za nízkych teplôt spôsobuje zhustenie nafty a tým upchávanie palivového vedenia a filtrov. Prostriedok udržuje naftu v tekutom stave až do teplôt -26 °C. Tým zlepšuje priechodnosť nafty palivovými sitkami a filtrami a prispieva tak k prevádzkovej spoľahlivosti dieselového motora.

Pro všechny druhy nafty pro spolehlivost v zimních podmínkách. Přidat do nádrže před tankováním. Přísada je jen tehdy účinná, když se přidá před ztuhnutím nafty (okolo 0 °C). Dávkování je 1:1000.
1 l
Diesel Fliess Fit K
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie