,

PRÍSADA MOTORBIKE SPEED SHOOTER

3823
Kód produktu3823
Moderný prípravok tvorený kombináciou bezpopolových účinných látok. Vyznačuje sa vlastnosťami zlepšujúcimi zrýchlenie motocyklu a čistiacimi, disperzantnými a materiálovo ochrannými vlastnosťami. Formulovaná bo...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Moderný prípravok tvorený kombináciou bezpopolových účinných látok. Vyznačuje sa vlastnosťami zlepšujúcimi zrýchlenie motocyklu a čistiacimi, disperzantnými a materiálovo ochrannými vlastnosťami. Formulovaná bola podľa najnovších poznatkov z vývoja motorových palív a ich aditív. Odpovedá požiadavkám súčasných motorov, pohonných hmôt a prevádzkových podmienok. Umožňuje väčší jazdný pôžitok optimalizáciou využitia výkonu motora. Ten lepšie štartuje a predovšetkým má kľudnejší beh.

Přísada do pohonných hmot pro všechny dvoutaktní i čtyřtaktní benzinové motory (karburátorové i vstřikovací). Obsah dózy 80 ml stačí až pro 10 l benzinu.
80 ml
Motorbike Speed Shooter
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie