,

PRÍSADA MOTORBIKE SPEED

3040
Kód produktu3040
Prísada Motorbike Speed je moderný prípravok tvorený kombináciou bezpopolových účinných látok, formulovaných podľa najnovších poznatkov z vývoja motorových palív a ich aditív. Vyznačuje sa výbor-nými čistiacimi...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:streda 22.9.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prísada Motorbike Speed je moderný prípravok tvorený kombináciou bezpopolových účinných látok, formulovaných podľa najnovších poznatkov z vývoja motorových palív a ich aditív. Vyznačuje sa výbor-nými čistiacimi, dispergentnými, materiálovo-ochrannými vlastnosťami, a vlastnosťami zlepšujúcimi zrýchlenie motocyklu. Zodpovedá požiadavkám súčasných motorov, pohonných hmôt a prevádzkových podmienok. Zaručuje väčší jazdný pôžitok optimalizáciou využitia výkonu motora. Ten lepšie štartuje a predovšetkým má kľudnejší beh.

Prísada do pohonných hmôt pre všetky štvor aj dvojtaktné benzínové motory.
150 ml
Motorbike Speed Additive
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie