,

PRÍSADA MOTORBIKE 4T SHOOTER

3824
Kód produktu3824
Zvyšuje účinnosť motora. Odstraňuje usadeniny z palivového systému, z ventilov, zapaľovacích sviečok a taktiež zo spaľovacieho priestoru. Zabraňuje ich novému usadzovaniu. Vďaka tomu taktiež znižuje spotrebu po...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:streda 22.9.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Zvyšuje účinnosť motora. Odstraňuje usadeniny z palivového systému, z ventilov, zapaľovacích sviečok a taktiež zo spaľovacieho priestoru. Zabraňuje ich novému usadzovaniu. Vďaka tomu taktiež znižuje spotrebu pohonných hmôt. Chráni celý palivový systém pred koróziou. Zabraňuje zamŕzaniu karburátora. Prísada bola testovaná na motoroch s katalyzátormi výfukových plynov.

Prísada do pohonných hmôt pre všetky štvortaktné benzínové motory (karburátorové aj vstrekovacie). Obsah dózy 80 ml stačí až pre 5 až 10 l benzínu.
80 ml
Motorbike 4T Shooter
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie