,

PRÍSADA DO NAFTY SPEED

5160
Kód produktu5160
Prísada do nafty je kombinácia účinných látok s čistiacimi, rozpúšťacími a ochrannými vlastnosťami, prispôsobenými k dnešným moderným motorom, pohonným hmotám a podmienkam prevádzky motorových vozidiel. Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prísada do nafty je kombinácia účinných látok s čistiacimi, rozpúšťacími a ochrannými vlastnosťami, prispôsobenými k dnešným moderným motorom, pohonným hmotám a podmienkam prevádzky motorových vozidiel.

Pro naftu do všech dieselových motorů v osobních a užitkových vozidlech, traktorech, stavebních strojích a stacionárních motorech. Výborně se hodí pro konzervaci dlouhodobě odstavených motorů v extrémních podmínkách.

1 l
Speed Diesel-Zusatz
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie