,

PRÍSADA DO NAFTY PRE ZLEPŠENIE ZRÝCHLENIA

3722
Kód produktu3722
Nová prísada do paliva dieselových motorov pre zlepšenie spaľovania a s tým spojeným zlepšením zrýchlenia vozidla, predovšetkým pri čiastočnom zaťažení motora. Je plne zlučiteľný so všetkými konvenčnými druhmi ...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:piatok 18.6.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Nová prísada do paliva dieselových motorov pre zlepšenie spaľovania a s tým spojeným zlepšením zrýchlenia vozidla, predovšetkým pri čiastočnom zaťažení motora. Je plne zlučiteľný so všetkými konvenčnými druhmi nafty a s bio naftou. Prísada zreteľne zlepšuje zrýchlenie motorového vozidla.

Přísada do pohonných hmot pro všechny dieselové motory, speciálně pro motorová vozidla. Vhodná je rovněž i pro rychlá přepravní vozidla. Pro zlepšení zrychlení vozidla a zvýšení klidnosti chodu motoru. Obsah dózy 250 ml stačí až na 70 litrů nafty.
250 ml
Speed Tec Diesel
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie