,

PRÍSADA DO BENZÍNU SPEED

5105
Kód produktu5105
Špeciálna kombinácia samomiešateľných bezpopolových účinných látok, formulovaných na základe najnovších poznatkov z vývoja prísad a pohonných hmôt. Prísada sa vyznačuje výbornými čistiacimi a materiálovo ochran...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:štvrtok 17.6.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Špeciálna kombinácia samomiešateľných bezpopolových účinných látok, formulovaných na základe najnovších poznatkov z vývoja prísad a pohonných hmôt. Prísada sa vyznačuje výbornými čistiacimi a materiálovo ochrannými vlastnosťami.

Přidává se do pohonných hmot u všech čtyř a dvoutaktních benzinových motorů. Jsou to silniční vozidla a rovněž průmyslové a lodní motory. Mimo tohoto použití je při provozu je možné přísadu použít pro konzervaci palivových systémů při dlouhých odstávkách
1 l
Speed Benzin-Zusatz
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie