,

PRÍSADA DO BENZÍNU

2642
Kód produktu2642
Prísada čistí celý palivový systém benzínového motorového vozidla. Chráni vnútrajšok motora pred vznikom korózie a hrdze. Zvyšuje výkon motora pomocou zlepšeného a čistejšieho spaľovania. Prísada je vhodná pre ...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:piatok 18.6.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prísada čistí celý palivový systém benzínového motorového vozidla. Chráni vnútrajšok motora pred vznikom korózie a hrdze. Zvyšuje výkon motora pomocou zlepšeného a čistejšieho spaľovania. Prísada je vhodná pre všetky druhy benzínových motorov, pre preplňované aj vybavené katalyzátorom.

Přidává se do olovnatých i bezolovnatých benzinů, je-li nádrž naplněna alespoň ze 3/4 objemu. Účinnost je cca 2.000 km. Obsah dózy 300 ml stačí pro max. 70 l paliva.
300 ml
Benzin Additiv
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie