,

PRÍSADA DO BENZÍNU E10

21421
Kód produktu21421
Moderná bezpopolová prísada do benzínu pre zlepšenie jeho spaľovania a rýchlejšiu akceleráciu vozidla pri čiastočnom zaťažení motora. Špeciálne navrhnuté pre odstránenie poklesu výkonu vplyvom použitia benzínu ...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pondelok 27.9.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Moderná bezpopolová prísada do benzínu pre zlepšenie jeho spaľovania a rýchlejšiu akceleráciu vozidla pri čiastočnom zaťažení motora. Špeciálne navrhnuté pre odstránenie poklesu výkonu vplyvom použitia benzínu E10. Zlepšuje priebeh akcelerácie a zkľudňuje chod motora. Chráni pred zvýšeným obsahom vody v benzínu. Prísada je kompatibilná so všetkými kvalitami benzínu a aditív.

Prísada do paliva pre všetky štvortaktné a dvojtaktné benzínové motory, špeciálne pre motorové vozidlá. Je vhodná aj pro jednostopové vozidlá.
150 ml
E10 Additive
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie