,

ODSTRAŇOVAČ OLEJOVÝCH ŠKVŔN

3315
Kód produktu3315
Prostriedok je čistič olejových škvŕn zo všetkých povrchov. Jednoduché použitie. Prostriedok čistí všetky sacie a nesacie podklady ako asfalt, kabrinec, betón atď. Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Předpokládané datum naskladnění: piatok 18.6.
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H315 - Dráždi kožu.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Nebezpečenstvo

Prostriedok je čistič olejových škvŕn zo všetkých povrchov. Jednoduché použitie. Prostriedok čistí všetky sacie a nesacie podklady ako asfalt, kabrinec, betón atď.

Pro čistění olejem znečištěných podlah dílen. Pro všechny savé a nesavé podklady jako cementové podlahy, kabřinec, asfalt, beton a keramika.
400 ml
Öl-Fleck-Entferner
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie