,

ČISTIČ VSTREKOVANIA

5110
Kód produktu5110
Prostriedok čistí benzínové vstrekovacie systémy, odstraňuje zuhoľnatené usadeniny z rozvodov, vstrekovacích ventilov a preto: • už žiadne problémy pri štartovaní a cukaní motora • rýchla reakcia motora na prid...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pondelok 2.8.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prostriedok čistí benzínové vstrekovacie systémy, odstraňuje zuhoľnatené usadeniny z rozvodov, vstrekovacích ventilov a preto: • už žiadne problémy pri štartovaní a cukaní motora • rýchla reakcia motora na pridávanie plynu • plynulý voľnobeh a dobré spaľovanie • zníženie množstva škodlivín a tým menšie zaťaženie životného prostredia. Zaisťuje presné dávkovanie benzínu a správne rozprášenie zmesi a preto: • váš motor získa pôvodný výkon • zníži sa spotreba benzínu. Zvlášť vhodný pre motory s katalyzátormi.

Při potížích se startováním, nepravidelným volnoběhem, špatnou směsí, při ztrátě výkonu, nerovnoměrném běhu motoru a špatných hodnotách výfukových zplodin. Účinnost je cca 2.000 km. Přidává se, je-li nádrž naplněna alespoň ze 3/4 objemu. Obsah dózy 300 ml stačí pro max. 70 l paliva.

300 ml
Injection Reiniger
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie