,

ČISTIČ SYSTÉMU MOTORA - BENZIN

21624
Novinka
Kód produktu21624
Čistič odstraňuje škodlivé usadeniny zo vstrekovacích trysiek a sacích ventilov. Tým sa obnoví optimálne zloženie zápalnej zmesi, príp. sa udržia jej správne hodnoty. Obsiahnuté korózne inhibítory chránia celý ...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Předpokládané datum naskladnění: piatok 25.6.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Čistič odstraňuje škodlivé usadeniny zo vstrekovacích trysiek a sacích ventilov. Tým sa obnoví optimálne zloženie zápalnej zmesi, príp. sa udržia jej správne hodnoty. Obsiahnuté korózne inhibítory chránia celý palivový systém pred hrdzou. Čistič zaručuje zachovanie prvopočiatočného výkonu motora a nízke hodnoty splodín vo výfukových plynoch. Rovnako znižuje spotrebu pohonných hmôt.

Výborně se hodí pro dílenské používání a je doporučený pro pro všechny benzinové motory. Jednoduše se přidává do benzinu v nádrži vozidla. Obsah dózy 300 ml stačí maximálně pro 75 l benzinu.
300 ml
Motorsystemreiniger BENZIN
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie