,

SPREJ NA OPRAVU DEFEKTU MOTOPNEUMATIKY

1579
Kód produktu1579
Prípravok utesní prepichnutú pneumatiku a znova ju nahustí. Pre všetky motocyklové pneumatiky všetkých typov s alebo bez vzdušnice. Nemôže sa používať na roztrhané vzdušnice a bočne poškodené pneumatiky, alebo ...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H362 - Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prípravok utesní prepichnutú pneumatiku a znova ju nahustí. Pre všetky motocyklové pneumatiky všetkých typov s alebo bez vzdušnice. Nemôže sa používať na roztrhané vzdušnice a bočne poškodené pneumatiky, alebo keď je pneumatika uvoľnená z ráfku. POZOR! Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách môžu byť obsaženými rozpúšťdly poškodené alebo zničené.

Pro všechny velikosti dušových i bezdušových pneumatik používaných na motocyklech k první pomoci při jejich defektu.

300 ml
Motorbike Reifen-Reparatur-Spray
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie