,

PRO-LINE SUPER PRÍSADA DO NAFTY K

2336
Kód produktu2336
Prísada obsahujúca Cetan Plus prispieva k vyššiemu výkonu, zníženiu klepania, kľudnejšiemu behu a ľahšiemu štartovaniu motora. Čistí motor a vstrekovací systém, zabraňuje zapečeniu a zalepeniu ihiel trysiek. Za...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Předpokládané datum naskladnění: piatok 25.6.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH044 - Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prísada obsahujúca Cetan Plus prispieva k vyššiemu výkonu, zníženiu klepania, kľudnejšiemu behu a ľahšiemu štartovaniu motora. Čistí motor a vstrekovací systém, zabraňuje zapečeniu a zalepeniu ihiel trysiek. Zabezpečuje optimálne využitie a úsporné spaľovanie pohonnej látky. Znižuje sa korózia a opotrebovanie motora. Hodí sa predovšetkým pre nafty s nízkym obsahom síry.

Vhodné pro všechny dieselové motory s i bez filtru pevných částic. Pro přímé přidávání do nafty v nádrži vozidla. Přísada je plně kompatibilní se všemi běžnými naftami a bionaftami. 1 l přísady stačí na 500 l nafty (dávkování 1:500). Ke smíchání s naftou
20 l
Pro-Line Super Diesel Additiv K
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie