,

PRO-LINE PRÍSADA DO NAFTOVÉHO FILTRU

20790
Kód produktu20790
Koncentrovaná prísada vyčistí palivový systém a vstekovače. Zaistí ľahšie štartovanie a kľudný chod motora. Chrání celý palivový systém pred koróziou a zlepšuje mazacie vlastnosti motorovej nafty. Zlepšuje rozs...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pondelok 27.9.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH044 - Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Koncentrovaná prísada vyčistí palivový systém a vstekovače. Zaistí ľahšie štartovanie a kľudný chod motora. Chrání celý palivový systém pred koróziou a zlepšuje mazacie vlastnosti motorovej nafty. Zlepšuje rozstrekovanie nafty vďaka čistým tryskám. Usporí pohonné hmoty, zaručuje lepšie spaľovanie a znižuje riziko poškodenia motora.

Schválené normy
Vhodné pro všechny dieselové motory. Použít při výměně filtru motorové nafty. Aplikační množství: 500 ml.
Vhodné pre všetky dieselové motory. Použiť pri výmene filtra motorovaj nafty. Aplikačné množstvo: 500 ml.
500 ml
Pro-Line Diesel Filter Additiv
PopisNormyPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie