,

PRO-LINE ČISTIČ PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ

21281
Kód produktu21281
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:štvrtok 17.6.
H302 - Škodlivý po požití.H315 - Dráždi kožu.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Nebezpečenstvo
120 ml
Pro-Line Direkt Injection Reiniger
Materiál balení výrobkuFE
Slovo - nebezpečíTrue
Objem120 ml
Originálny názovPro-Line Direkt Injection Reiniger
VýrobcaLIQUI MOLY GmbH
ObjemOriginálny názovNa stiahnutieParametre