,

PRÍSADA SUPER DIESEL MARINE

25004
Kód produktu25004
Kombinácia účinných látok s výbornými čistiacimi, rozpúšťacími a ochrannými vlastnosťami. Zvyšuje cetanové číslo nafty. Vplyvom zvýšenia vznetlivosti nafty zlepšuje spalovanie palivovej zmesi a tým znižuje prod...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH044 - Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Kombinácia účinných látok s výbornými čistiacimi, rozpúšťacími a ochrannými vlastnosťami. Zvyšuje cetanové číslo nafty. Vplyvom zvýšenia vznetlivosti nafty zlepšuje spalovanie palivovej zmesi a tým znižuje produkciu škodlivých emisií. Vysoký obsah antikoróznych prísad spoľahlivo chráni celý palivový systém pred vznikom hrdze a pred koróziou. Výborný čisticí účinok zaručuje odstranenie usadenín a udržuje súčiastky systému čisté. Výkon motora zostáva trvalo na vysokej úrovni.

Přísada do nafty pro všechny dieselové motory v lodní dopravě a rovněž pro vstřikovací systémy „čerpadlo-tryska“ a „Common Rail“. Přísada je plně kompatibilní se všemi běžnými naftami a bionaftami. Objem 500 ml stačí pro 250 l nafty, obsah dávkovací nádobky 25 ml stačí pro 12,5 l nafty.

500 ml
Marine Super Diesel Additiv
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie