,

OCHRANNÁ HMOTA PROTI ÚDEROM KAMIENKOV - ČIERNA, SPREJ/DÓZA

6109
Kód produktu6109
Čierna dlhodobo elastická ochranná hmota na podvozky motorových vozidiel, bez obsahu rozpúšťadiel a v nestekajúcej konzistencii. Disponuje optimálnymi krycími vlastnosťami. Nanesená hmota poskytuje proti oderu ...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:štvrtok 29.7.
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.H315 - Dráždi kožu.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii .EUH208 - Obsahuje alergénne látky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Nebezpečenstvo

Čierna dlhodobo elastická ochranná hmota na podvozky motorových vozidiel, bez obsahu rozpúšťadiel a v nestekajúcej konzistencii. Disponuje optimálnymi krycími vlastnosťami. Nanesená hmota poskytuje proti oderu odolnú antikorozívnu ochranu s dobrou odolnosťou proti úderom kamienkov a výborným tlmením hluku. Vyznačuje sa veľmi dobrou adhéziou aj na plastoch. Hmota je prelakovateľná bežnými autolakmi už po krátkom zaschnutí a je možné ju zafarbiť pridaním originálnej farby vozidla.

Pro obnovení nebo doplnění originálních ochranných nátěrů podvozků motorových vozidel a jejich částí, jako jsou spodní kryty, spojlery, nárazníky, prahy, blatníky apod. Hmota je vhodná pro stříkání strukturovaných povrchů.

500 ml
Steinschlagschutz schwarz (Spray)
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie