,

OCHRANA NAFTY MARINE

25000
Kód produktu25000
Účinné riešenie proti baktériám, kvasinkám a plesňam. Hodí se pre spoľahlivú dlhodobú konzerváciu nafty. Biocidné účinné látky nevytvárajú žiadne korozívne spaliny. Vďaka obsiahnutým čistiacim zložkám udržuje t...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H302 - Škodlivý po požití.H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.H315 - Dráždi kožu.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH044 - Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.
Nebezpečenstvo

Účinné riešenie proti baktériám, kvasinkám a plesňam. Hodí se pre spoľahlivú dlhodobú konzerváciu nafty. Biocidné účinné látky nevytvárajú žiadne korozívne spaliny. Vďaka obsiahnutým čistiacim zložkám udržuje táto prísada optimálnu čistotu v celom palivovom systému. Chrání všetky kovové súčiastky pred koróziou. Posilením cetanového čísla zaisťuje ľahké štartovanie motora pri opetovnom uvedení do prevádzky a jeho maximálny výkon.
Biocidný prípravok používajte bezpečným zpôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte návod k použitiu a informáciu o výrobku.

Pre preventivne použitie a dezinfikáciu kontaminovaných nádrží na plavidlách a taktiež skladových nádrží nafty pre plavidlá.
500 ml
Marine Diesel Schutz
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie