,

MULTIFUNKČNÝ LODNÝ SPREJ

25051
Kód produktu25051
Špeciálny ochranný a ošetrujúci prostriedok pre plavidlá. Udržuje všetky pohybujúce sa diely dlhodobo ľahko pohyblivé. Chráni pred koróziou a oxidáciou. Vytlačuje vlhkosť a umožňuje štartovaniu mokrých motorov....Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Předpokládané datum naskladnění: piatok 29.10.
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H315 - Dráždi kožu.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH208 - Obsahuje alergénne látky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Nebezpečenstvo

Špeciálny ochranný a ošetrujúci prostriedok pre plavidlá. Udržuje všetky pohybujúce sa diely dlhodobo ľahko pohyblivé. Chráni pred koróziou a oxidáciou. Vytlačuje vlhkosť a umožňuje štartovaniu mokrých motorov. Ochraňuje vlastnú elektroinštaláciu plavidla. Uvoľňuje pevne zhrdzavené šrauby. Odstraňuje rušivé zvuky. Zabraňuje vzniku bludných prúdov a skratov. Je neutrálny voči plastom, lakom, kovom a drevu.

Pre všetky údržbové a servisné práce na plavidlách. Viacúčelový sprej pre všetky druhy člnov a lodí.
400 ml
Marine Multi-Spray
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie