,

ZÁKLADOVÝ PLNIČ

6047
Kód produktu6047
Viacúčelový základový plnič pre lakovanie opravovaných dielov karosérii. Vysoký obsah pevných častíc umožňuje dosiahnutie optimálneho výsledku taktiež na menších opravovaných miestach. Ideálny pre miestne oprav...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:utorok 29.6.
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208 - Obsahuje alergénne látku. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Nebezpečenstvo

Viacúčelový základový plnič pre lakovanie opravovaných dielov karosérii. Vysoký obsah pevných častíc umožňuje dosiahnutie optimálneho výsledku taktiež na menších opravovaných miestach. Ideálny pre miestne opravy, obzvlášť na prebrúsených miestach laku. Veľmi dobrá priľnavosť a antikorózne vlastnosti aj na problematických povrchoch, ako je napr. hliník a zinkovaný oceľový plech. Výborne izoluje okraje obrúsených a tmelených miest.

Základové a plnicí práce při lakování opravených dílů karosérií a při lokálních opravách laku. Pro lakovací práce na základových nátěrech, starých lacích, hliníku, zinkovaných ocelových plechách a plastových dílech. Přelakovatelný všemi běžnými lakovacími
400 ml
Grundierfüller
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie