,

RADA TRUCK OCHRANA DPF

20999
Kód produktu20999
Znižuje tvorbu sadzí a predlžuje životnosť filtrov pevných častíc (DPF) dieselového motora. Chrání filter pevných častíc a slúži ako pomoc pri regenerácii systému DPF. Zaručuje najlepšie možné spaľovanie a zniž...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Znižuje tvorbu sadzí a predlžuje životnosť filtrov pevných častíc (DPF) dieselového motora. Chrání filter pevných častíc a slúži ako pomoc pri regenerácii systému DPF. Zaručuje najlepšie možné spaľovanie a znižuje tvorbu sadzí. Zvlášť vhodné pre vozidlá s prevádzkou na krátkych trasách a pre mestké vozidlá.

Vhodné pro dieselová vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF), jestliže již nejsou vybavena elektronicky řízeným dávkovacím systémem na přípravky pro regeneraci filtru. Obsah dózy 500 ml stačí pro 90 – 115 l paliva. Přidává se do nádrže po každých 2.
500 ml
Truck Series DPF Protector
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie