,

OCHRANNÁ HMOTA PROTI ÚDEROM KAMIENKOV - ŠEDÁ

6105
Kód produktu6105
Šedá dlhodobo elastická ochranná hmota na podvozky motorových vozidiel, bez obsahu rozpúšťadiel a v nestekajúcej konzistencii. Disponuje optimálnymi krycími vlastnosťami. Nanesená hmota poskytuje proti oderu od...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H315 - Dráždi kožu.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH208 - Obsahuje alergénne látku. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Nebezpečenstvo

Šedá dlhodobo elastická ochranná hmota na podvozky motorových vozidiel, bez obsahu rozpúšťadiel a v nestekajúcej konzistencii. Disponuje optimálnymi krycími vlastnosťami. Nanesená hmota poskytuje proti oderu odolnú antikorozívnu ochranu s dobrou odolnosťou proti úderom kamienkov a výborným tlmením hluku. Vyznačuje sa veľmi dobrou adhéziou aj na plastoch. Hmota je prelakovateľná bežnými autolakmi už po krátkom zaschnutí a je možné ju zafarbiť pridaním originálnej farby vozidla.

Pro obnovení nebo doplnění originálních ochranných nátěrů podvozků motorových vozidel a jejich částí, jako jsou spodní kryty, spojlery, nárazníky, prahy, blatníky apod. Hmota je vhodná pro stříkání strukturovaných povrchů.
500 ml
Steinschlagschutz grau
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie