,

OCHRANA PODVOZKU - ŽIVICA, ČIERNA, SPREJ/DÓZA

6112
Kód produktu6112
Prostriedok na ochranu podvozku proti korózii, ktorý vytvára v suchom stave trvalo elastickú a uzavretú vrstvu. Obsah živice v prostriedku zaručuje jeho dobré tlmiace vlastnosti a vysokú odolnosť proti mechanic...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:streda 27.10.
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prostriedok na ochranu podvozku proti korózii, ktorý vytvára v suchom stave trvalo elastickú a uzavretú vrstvu. Obsah živice v prostriedku zaručuje jeho dobré tlmiace vlastnosti a vysokú odolnosť proti mechanickému opotrebeniu. Nanesená vrstva nie je prelakovateľná. Vysoký obsah pevných látok.

Po zakrytí naprášenej farby v podbehoch kolies a taktiež na opravu alebo obnovenie starších predchádzajúcich náterov na podvozkoch motorových vozidiel. Hmota sa musí nanášať pomocou LIQUI MOLY Štruktúrovacej striekacej pištole (obj. Č. 6219) alebo LIQUI MOLY Štruktúrovacej striekacej pištole s tlakovou nádobkou (obj. Č. 6220).
1 l
Unterbodenschutz Bitumen schwarz
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie