,

OCHRANA PODVOZKU - ŽIVICA, ČIERNA, SPREJ/DÓZA

6112
Kód produktu6112
Prostriedok na ochranu podvozku proti korózii, ktorý vytvára v suchom stave trvalo elastickú a uzavretú vrstvu. Obsah živice v prostriedku zaručuje jeho dobré tlmiace vlastnosti a vysokú odolnosť proti mechanic...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prostriedok na ochranu podvozku proti korózii, ktorý vytvára v suchom stave trvalo elastickú a uzavretú vrstvu. Obsah živice v prostriedku zaručuje jeho dobré tlmiace vlastnosti a vysokú odolnosť proti mechanickému opotrebeniu. Nanesená vrstva nie je prelakovateľná. Vysoký obsah pevných látok.

Pro zakrytí naprášené barvy v podbězích kol, a rovněž pro opravu nebo obnovení starších předchozích nátěrů na podvozcích motorových vozidel. Hmota se musí nanášet pomocí LIQUI MOLY Strukturovací stříkací pistole (obj. č. 6219) nebo LIQUI MOLY Strukturovací stříkací pistole s tlakovou nádobkou (obj. č. 6220).

1 l
Unterbodenschutz Bitumen schwarz
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie