,

OCHRANA PODVOZKU - ŽIVICA, ČIERNA, SPREJ/DÓZA

6111
Kód produktu6111
Prostriedok na ochranu podvozku proti korózii, ktorý vytvára v suchom stave trvalo elastickú a uzavretú vrstvu. Obsah živice v prostriedku zaručuje jeho dobré tlmiace vlastnosti a vysokú odolnosť proti mechanic...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pondelok 27.9.
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Nebezpečenstvo

Prostriedok na ochranu podvozku proti korózii, ktorý vytvára v suchom stave trvalo elastickú a uzavretú vrstvu. Obsah živice v prostriedku zaručuje jeho dobré tlmiace vlastnosti a vysokú odolnosť proti mechanickému opotrebeniu. Nanesená vrstva nie je prelakovateľná. Vysoký obsah pevných látok.

Po zakrytí naprášenej farby v podbehoch kolies a taktiež na opravu alebo obnovenie starších predchádzajúcich náterov na podvozkoch motorových vozidiel.
500 ml
Unterbodenschutz Bitumen schwarz
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie