,

OCHRANA PODVOZKOV - ŽIVICA, NATIERATEĽNÁ, ČIERNA

6119
Kód produktu6119
Prostriedok na ochranu podvozkov proti korózií, ktorý vytvára v suchom stave trvalo elastickú a uzavretú vrstvu. Obsah živice v prostriedku zaručuje jeho dobre tlmiace vlastnosti a vysokú odolnosť proti mechani...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:streda 22.9.
H226 - Horľavá kvapalina a pary.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Varovanie

Prostriedok na ochranu podvozkov proti korózií, ktorý vytvára v suchom stave trvalo elastickú a uzavretú vrstvu. Obsah živice v prostriedku zaručuje jeho dobre tlmiace vlastnosti a vysokú odolnosť proti mechanickému opotrebovaniu. Nanesená vrstva nie je prelakovateľná. Vysoký obsah pevných látok.

Pre zakrytie naprášenej farby v podbehoch kolies, a taktiež pre opravu alebo obnovenie starších predchádzajúcich náterov na podvozkoch motorových vozidiel.
2 kg
Unterbodenschutz streichbar schwarz
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie