,

LEPIDLO NA PLASTY LIQUIMATE 7700 MINI

6162
Kód produktu6162
Dvojkomponetné rýchlo tvrdnúce štrukturálne lepidlo na báze PUR pre opravy plastových dielov karosérií motorových vozidiel. Kvalita odpovedajúca prvovýrobe. Doba spracovateľnosti lepidla je cca 120 sekúnd, vytv...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:štvrtok 29.7.
H302 - Škodlivý po požití.H315 - Dráždi kožu.H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H315 - Dráždi kožu.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii .EUH204 - Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Nebezpečenstvo

Dvojkomponetné rýchlo tvrdnúce štrukturálne lepidlo na báze PUR pre opravy plastových dielov karosérií motorových vozidiel. Kvalita odpovedajúca prvovýrobe. Doba spracovateľnosti lepidla je cca 120 sekúnd, vytvrdnutý materiál je možné brúsiť.

Výborně se hodí pro lepení všech obvykle používaných plastových dílů v automobilovém průmyslu.

50 ml
Liquimate 7700 MINI
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie