,

KONTAKTNÉ LEPIDLO V SPREJI

6192
Kód produktu6192
Kontaktné lepidlo v spreji s okamžitým lepiacim účinkom. Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H315 - Dráždi kožu.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Nebezpečenstvo

Kontaktné lepidlo v spreji s okamžitým lepiacim účinkom.

Pro lepení tkanin, mechové gumy, kůže a koženky, filce, lepenky a podobných materiálů dohromady a nebo na gumu a kovy. Hodí se také na lepení PE folií do dveří osobních vozidel.

400 ml
Karosserie-Klebespray
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie