,

HNETENÝ KOV

6187
Kód produktu6187
Dvojkomponetný výplňový materiál na báze epoxidových živíc vo forme pastovej viskóznej hmoty. Vytvrdnutí materiál je odolný voči soľným roztokom, riedenými kyselinami a lúhom. Po 20 minutách je možné hmotu brús...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H315 - Dráždi kožu.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Varovanie

Dvojkomponetný výplňový materiál na báze epoxidových živíc vo forme pastovej viskóznej hmoty. Vytvrdnutí materiál je odolný voči soľným roztokom, riedenými kyselinami a lúhom. Po 20 minutách je možné hmotu brúsiť, obrábať (napr. rezaním) a prelakovať.

Pre opravy prasklín v rôznych telesách a obnovy poškodených vnútorných závitov.
56 g
Knet-Metall
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie