,

ODSTRAŇOVAČ DECHTU

1600
Kód produktu1600
Vysoko účinná kombinácia rozpúšťadiel určená na odstraňovanie dechtových škvŕn z motorových vozidiel, obytných prívesov, motocyklov, bicyklov, náradia a pod. Je prispôsobený na vysokú efektivitu pri používaní a...Viac informácií
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Skladom
Prepravnou spoločnosťou:pozajtra
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208 - Obsahuje alergénne látku. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Nebezpečenstvo

Vysoko účinná kombinácia rozpúšťadiel určená na odstraňovanie dechtových škvŕn z motorových vozidiel, obytných prívesov, motocyklov, bicyklov, náradia a pod. Je prispôsobený na vysokú efektivitu pri používaní a znášanlivosť s lakovanými povrchmi.

Pro čištění dehtem znečištěných vozidel všech druhů. Je vhodný i pro čištění asfaltu, tuků, mastnoty a čerstvé barvy. Nepoužívat na polykarbonátové plasty a akrylová skla.
400 ml
Teerentferner
PopisPoužitieObjemOriginálny názovNa stiahnutie