,

ČISTIČ S VŮNÍ - POMERANČ

21467
Kód produktu21467
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
H222 - Mimoriadne horľavý aerosólH229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.H315 - Dráždi kožu.H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Nebezpečenstvo
400 ml
Orangenterpen-Reiniger
Materiál balení výrobkuFE
Slovo - nebezpečíTrue
Objem400 ml
Originálny názovOrangenterpen-Reiniger
VýrobcaLIQUI MOLY GmbH
ObjemOriginálny názovNa stiahnutieParametre